Våra lån

Kreditkassan har två olika typer av lån, det lilla lånet på 1.000 - 5.000 kr samt det stora lånet på 6.000 - 20.000 kr.

Lilla lånet

Det Lilla lånet är bra om du till exempel får tillfälliga problem med CSN eller om du väntar på en löneutbetalning. Det Lilla lånet kan också underlätta om du får ovanligt många räkningar samma månad.

Om du vill ta vårt Lilla lån krävs det endast att du är student vid antingen Lunds universitet, Malmö Högskola, Kristianstad Högskola eller SLU Alnarp och betalat kåravgiften för innevarande termin. Observera att du måste vara betalande medlem i en studentkår. Det räcker alltså inte med de sk gratismedlemskapen för att få låna. Du får inte heller ha någon betalningsanmärkning och du måste vara bosatt i Sverige sedan två år tillbaka.

För att ansöka om det Lilla lånet kan du antingen besöka vår expedition på fjärde våningen i AF-Borgen i Lund eller skicka in din ansökan med brev. Om du besöker vår expedition ska du ta med dig legitimation och giltigt studentkort.

Om du ansöker med brev ska du fylla i lånereversen som du hittar längre ner på sidan. Adressen hittar du under fliken Kontakta oss. Du måste ange ett telefonnummer som du är registrerad på. Med låneansökan ska en vidimerad kopia på giltigt studentkort bifogas. Studentkortets giltighet måste vidimeras av två personer andra än låntagaren. Nya kunder måste även bifoga en vidimerad kopia (två personer) på ID-kort. Enklast är om du kopierar studentkortet och ID-kortet i en kopiator. Därefter skriver två personer sitt namn, namnteckning och mobilnummer på kopian.

Om du blir beviljad ett lån meddelas detta till din angivna e-postadress. Du får inloggningsuppgifter till Mina sidor (där du kan se ditt lån) mailat till dig. Dessutom får du en inbetalningsinstruktion mailad till dig för hur du ska göra för att återbetala lånet sex månader efter lånetillfället.

Stora lånet

Tyvärr kan Kreditkassan för tillfället inte erbjuda det stora lånet.

För få låna Kreditkassans Stora lån krävs (förutom kraven för det Lilla lånet) en borgensman (en person som måste betala tillbaka lånet om inte du gör det). Du och din borgensman måste skriva under en lånerevers, dvs ett låneavtal. Reverser finns på vår expedition, men ni kan även skriva ut och fylla i reversen hemma (reverserna hittar ni nedan) och sedan ta med den till vår expedition. Om två personer bevittnar borgensmannens namntecking behöver borgensmannen inte följa med till expeditionen. Låntagaren måste dock alltid besöka expeditionen om du vill ansöka om det Stora lånet.

Om våra lån inte räcker till

Om du är i behov av ett lån och våra lån inte räcker till alternativt att du inte uppfyller våra kriterier, så rekommenderar vi dig att besöka bank24.nu. Där finner du en jämförelse mellan många långivare på marknaden, framställd på ett enkelt och överskådligt vis.

Lånerevers för Lilla lånet (1 000 - 5 000 kr)
Lånerevers för Stora lånet (6 000 - 20 000 kr)

Lånevillkor

Lilla lånet

(Villkoren i fulltext hittar du här.)
 • Låna 1.000 - 5.000 kr
 • Expeditionsavgift på 150 kr tas ut vid lånetillfället.
 • Hela lånet återbetalas efter sex månader. Vi skickar inte automatiskt ut bekräftelse på att lånet är återbetalt.
 • Räntan är 4,93 % på årsbasis. (Ett lån på 5.000 kr i sex månader innebär en räntekostnad på 123 kr och en effektiv ränta på 11 %.)
 • Efter förfallodagen tillkommer en förseningsavgift på 350 kr och dröjsmålsränta på 23 %.

Stora lånet

(Villkoren i fulltext hittar du här.)
 • Låna 6.000 - 20.000 kr
 • Expeditionsavgift på 150 kr tas ut vid lånetillfället.
 • Lånet återbetalas med 400 - 1 000 kr per månad under maximalt 36 månader. Låntagaren måste ansluta sig till Autogiro. När lånet är återbetalt skickar vi inte automatiskt ut bekräftelse på detta.
 • Räntan är 4,93 % på årsbasis. (Ett lån på 10.000 kr med en månadsinbetalning på 400 kr under 28 månader ger en total räntekostnad på 574 kr och en effektiv ränta på 5,6 %.)
 • Vid en försenad månadsinbetalning tillkommer en förseningsavgift på 350 kr och dröjsmålsränta på 23 %.

Låntagaren

 • Skall vara student vid Lunds universitet eller Malmö Högskola och ha betalt kåravgiften för innevarande termin.
 • Får ej ha betalningsanmärkning.
 • För omyndig låntagare krävs medgivande av förmyndare.
 • Får ej vara borgensman för löpande lån i Kreditkassan.
 • Får inte hos Kreditkassan inneha flera löpande lån. Vill låntagaren låna ytterligare pengar måste hon lösa det existerande lånet genom en inbetalning på vårt bankgironummer och sedan ta ett nytt lån i enlighet med då gällande regler (kreditprövning, tillkommande avgifter etc).
 • Skall minst ha varit bosatt i Sverige under de två senaste åren.
 • Godkänd fotolegitimation skall uppvisas.
 • Ska ha möjlighet att via sin bank ansluta sig till betalning via Autogiro. (Gäller endast det stora lånet.)

Borgensmannen

 • Skall vara myndig.
 • Skall minst ha varit bosatt i Sverige under de senaste två åren.
 • Får ej ha betalningsanmärkning.
 • Person godkännes ej som borgensman för mer än totalt 20.000 kr.
 • Om borgensmannen inte närvarar på Kreditkassans expedition skall borgensmannens namnteckning vara bevittnad av två personer, andra än låntagaren.